Contact Us


ติดต่อเรา

WATASHI สาขาปทุมวัน(บรรทัดทอง) 2030-2032 ถ.บรรทัดทอง ข้างคลินิคสัตว์เล็ก ด๊อกเตอร์จุฬาใกล้ป้ายรถประจำทาง ท่าดินแดง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เวลา เปิด-ปิด : 08.30 - 17.30 น.
โทร : 02-2191884
02-2146688
watashi-pathumwan.com
bantudtong@tct.co.th

สาขาทั่วประเทศ

จังหวัด
ชื่อสาขา
เบอร์โทร
ปทุมธานี
02-992-6888 ต่อ 7117
ปทุมธานี
02-992-7108
ปทุมธานี
02-9926888 ต่อ 7536
ปทุมธานี
02-992-6709
ปทุมธานี
02-992-6888 ต่อ 7710
ปทุมธานี
02-992-7338
จังหวัด
ชื่อสาขา
เบอร์โทร
สาขา สุพรรณบุรี
035-526-189
จังหวัด
ชื่อสาขา
เบอร์โทร
พิษณุโลก
055-252-875
จังหวัด
ชื่อสาขา
เบอร์โทร
ชลบุรี
038-184-083
ชลบุรี
033-000-313
ชลบุรี
038-723-696
จังหวัด
ชื่อสาขา
เบอร์โทร
นครราชสีมา
044-269-748
ขอนแก่น
043-225-718
อุบลราชธานี
045-311-342
อุดรธานี
042-247-787
จังหวัด
ชื่อสาขา
เบอร์โทร
สงขลา
074-239-322

ทีมงานที่ให้บริการลูกค้าหน้าร้าน

คุณ เมธา รัตนวิจัย / เฮียอ้อยผู้จัดการสาขา

คุณ เกศสรินทร์ บรรลังก์/เกดพนักงานขาย

คุณ ดำรงค์ชัย มนัสทิพย์ / ขวัญพนักงานขาย